Ten Good Reasons to Read God’s Word

Screenshot 2019-01-04 16.52.37.png

Kung nahihirapan kang magbabad sa Salita ng Diyos araw-araw, heto ang ilan sa maraming dahilan para basahin ang Bible na makakapag-inspire sa’yo:

1. Para malaman kung saan ka pupunta. Hindi mo alam ang mangyayari sa future, o kung saan ka exactly mapupunta, pero gagabayan ka ng Salita ng Diyos. “Direct my steps by Your word, and let no iniquity have dominion over me” (Psalm 119:133).

2. Para magkaroon ng wisdom. Nagsisimulang lumago ang wisdom sa atin mula sa knowledge ng Salita ng Diyos. “The law of the LORD is perfect, converting the soul; the testimony of the LORD is sure, making wise the simple” (Psalm 19:7).

3. Para maging successful. Kapag namumuhay ka according sa teachings ng Bible, maayos ang buhay. “This Book of the Law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success” (Joshua 1:8).

4. Para mamuhay in purity. Kailangan mong mamuhay in holines and purity para ma-enjoy mo ang presence ng Lord, pero hindi ka magiging pure kung hindi ka nilinis sa pamamagitan ng Salita ng Diyos. “How can a young person stay pure? By obeying your word” (Psalm 119:9 NL T).

5. Para makasunod sa Diyos. Kung hindi mo naiintindihan ang laws ng Diyos, paano mo masusunod ang mga ito? “Point out your rules to me, and I won’t disobey even one of them. Help me to understand your Law; I promise to obey it with my whole heart. Direct me by your commands! I love to do what you say” (Psalm 119:33–35 CEV).

6. Para magkaroon ng joy. Hindi ka makakalaya mula sa anxiety and unrest kung wala ang Salita ng Diyos sa puso mo. “The commandments of the LORD are right, bringing joy to the heart. The commandments of the LORD are clear, giving insight for living” (Psalm 19:8 NL T).

7. Para lumago sa iyong faith. Hindi lalago ang iyong faith kung hindi ka nagbabasa at nakikinig sa Salita ng Diyos. “No one can have faith without hearing the message about Christ” (Romans 10:17 CEV).

8. Para magkaroon ng deliverance. Hindi mo malalaman kung mula saan mo kailangang makalaya kung hindi mo pagaaralan ang Salita ng Diyos para malaman mo ito. “If you abide in My word, you are My disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free” (John 8:31–32).

9. Para magkaroon ng peace. Bibigyan ka ng Diyos ng isang klase ng peace na hindi maibibigay sa’yo ng mundo, pero kailangang hanapin mo muna ito sa Kanyang Salita. “Great peace have those who love Your law, and nothing causes them to stumble” (Psalm 119:165).

10. Para ma-distinguish ang mabuti sa masama. Lahat na lang ng bagay ngayon has been relativized, kaya paano kang makakasiguro kung ano ang tama at mali kung wala ang Salita ng Diyos? “I treasure your word above all else; it keeps me from sinning against You!” (Psalm 119:11 CEV).

Flatlay-Praying Woman-v2-71824 copy.jpg

This is an excerpt from The Power of A Praying Woman - Taglish Edition, now available at OMF Lit and Passages Bookshops and our online store passagesbooks.com for P395.

*This is a Taglish translation of "The Power Of A Praying Woman" by Stormie Omartian

Sobrang overwhelmed ka na ba ng problema kaya hindi mo na maisip what to pray for? Do you wonder if God is even listening? Do you know how prayer can powerfully change you, your relationships, and your life?

God knows your needs, hopes, longings, and fears, pero gusto Niyang sabihin mo sa Kanya ang tungkol sa mga ito. Gusto Niyang magkaron ng closer relationship with you. God wants you to talk to Him.

Magtiwala ka sa Kanya tungkol sa concerns mo and discover the awesome power na sayang i-release ng prayer sa buhay mo.